K.F.: Dzień dobry, Panie Adamie, dziękuję za poświęcenie czasu na rozmowę z nami. Firma ADECON jest znana z oferowania usług logistycznych i składowania na najwyższym poziomie. Jednym z Państwa obiektów jest specjalistyczny magazyn do przechowywania baterii i akumulatorów – ADECON Battery Warehouse we Wrocławiu. Jakie są wyzwania i korzyści związane z takim rodzajem magazynowania?

A.C. : Dzień dobry, bardzo mi miło. Faktycznie, nasz magazyn do przechowywania baterii i akumulatorów jest jednym z nielicznych w Polsce, który spełnia wszystkie wymogi bezpieczeństwa i jakości. Baterie i akumulatory to produkty niebezpieczne, które wymagają specjalnej ostrożności i odpowiednich warunków. Musimy dbać o to, aby nie doszło do ich uszkodzenia, przegrzania, zwarcia lub zapłonu. Z drugiej strony, są to produkty bardzo potrzebne i poszukiwane na rynku, zwłaszcza w dobie rozwoju technologii elektrycznych i odnawialnych źródeł energii.

KF.: Jakie są najważniejsze aspekty przechowywania baterii i akumulatorów?

A.C: Przede wszystkim, należy zapewnić odpowiednią temperaturę i wilgotność w magazynie. Baterie i akumulatory nie mogą być narażone na zbyt wysokie lub niskie temperatury, ani na wilgoć, która może spowodować korozję lub zwarcie. Dlatego nasz magazyn jest wyposażony w system klimatyzacji i wentylacji, który utrzymuje stałe parametry środowiska. Poza tym, musimy stosować się do zasad segregacji i oznaczania produktów. Baterie i akumulatory różnią się między sobą rodzajem elektrolitu, napięciem, pojemnością i wielkością. Nie można ich mieszać ze sobą ani z innymi towarami. Każdy produkt musi być odpowiednio oznaczony i umieszczony w specjalnym pojemniku lub palecie. W ten sposób zapobiegamy ryzyku niekompatybilności lub uszkodzenia produktów.

K.F. : Jak dbacie o bezpieczeństwo pracowników i otoczenia?

A.C. : Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Nasz personel jest odpowiednio przeszkolony i wyposażony w środki ochrony osobistej. Pracownicy znają i stosują procedury postępowania w przypadku awarii lub zagrożenia. Nasz magazyn jest monitorowany przez termowizyjny system kontroli produktu bateryjnego jak również systemy alarmowy i gaśniczy, które reagują na wszelkie anomalie i odstępstwa od zadanych wartości. Dodatkowo, współpracujemy z lokalnymi służbami ratowniczymi i na bieżąco raportujemy im naszą działalność. W razie potrzeby, możemy liczyć na ich wsparcie.

K.F. : Jak ocenia Pani perspektywy rozwoju rynku magazynowego dla baterii i akumulatorów?

A.C.: Uważam, że rynek ten ma duży potencjał i będzie się dynamicznie rozwijał. Coraz więcej firm i klientów indywidualnych potrzebuje baterii i akumulatorów do różnych celów: od telefonów komórkowych, przez samochody elektryczne, po systemy magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Zwiększa się też świadomość ekologiczna społeczeństwa i konieczność prawidłowego utylizowania zużytych baterii i akumulatorów. Dlatego nasza firma stawia na innowacyjność i jakość usług, aby sprostać oczekiwaniom i potrzebom rynku.

Rozmowa z Panem Adamem Cozaś, Business Development Director firmy ADECON, ujawnia, jak ważne jest połączenie specjalistycznej wiedzy z nowoczesnymi technologiami w zarządzaniu magazynowaniem baterii i akumulatorów. ADECON, jako lider w branży, pokazuje, że odpowiedzialne podejście do przechowywania tych produktów nie tylko zapewnia bezpieczeństwo, ale także otwiera nowe możliwości dla rozwoju technologii i ochrony środowiska. Ich plany ekspansji i inwestycji w nowe technologie są dowodem na to, że polski rynek magazynowy ma przed sobą jasną i dynamiczną przyszłość.