W ostatnim kwartale ubiegłego roku P3 oddało do użytku i przekazało najemcy – firmie InPost – nowy magazyn na terenie parku P3 Mszczonów. Obiekt o powierzchni ponad 17,300 m2 pełni funkcję centrum cross dockowego obsługującego oddziały InPost z całego kraju oraz centrum sortowniczego dla kluczowego rejonu Warszawy. Wspomaga także pracę głównej sortowni operatora mieszczącej się na terenie parku P3 Piotrków. Codziennie opuszcza go nawet kilkaset tysięcy paczek posortowanych przez 300 pracowników.

Magazyn został zaprojektowany i wybudowany w oparciu o wytyczne oceny zrównoważonego rozwoju BREEAM i otrzymał ocenę „very good” z najwyższym jak dotychczas wynikiem na polskim rynku magazynowo - przemysłowym - 65,4% - zgodnie z systemem BREEAM 2016 NC Industrial.

- Współpraca P3 i InPost sięga wielu lat wstecz. Mamy za sobą już kilka bardzo udanych, wspólnych projektów. Cieszymy się, że to właśnie dla naszego wieloletniego partnera mogliśmy zrealizować tak wyjątkowy obiekt. Wyjątkowy z wielu względów. Nie tylko z uwagi na rolę jaką pełni w sieci dystrybucji InPost w Polsce, ale również na zastosowane w nim rozwiązania, które przyczyniły się do uzyskania najwyższej oceny w systemie certyfikacji BREEAM. Ekologiczne i energooszczędne systemy, budowanie w zgodzie z najbliższym otoczeniem oraz sąsiadami, a także najwyższy standard obiektów są od wielu lat wpisane w działania P3. Uzyskanie certyfikatu na takim poziomie jest kolejnym krokiem milowym w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest tworzenie „lepszych przestrzeni” poprzez świadome wykorzystanie i gospodarowanie zasobami naturalnymi, a jednocześnie jak najlepiej dopasowanych do potrzeb klientów – mówi Bartłomiej Hofman, dyrektor zarządzający P3 Logistic Parks w Polsce.

Z dbałością o detale

Projekt obiektu był konsultowany z ekologiem, w efekcie czego opracowano specjalistyczny raport z rekomendacjami. Ich wdrożenie oraz szereg podjętych działań i różnorodnych rozwiązań zastosowanych w magazynie przyczyniło się do uzyskania tak wysokiej oceny w procesie certyfikacji.

Przy budowie magazynu w Mszczonowie zastosowano materiały posiadające certyfikat EPD (Environmental Product Declaration), informujący z czego wykonany jest dany produkt i jaki ma wpływ na środowisko w całym jego cyklu życia, a także drewno z potwierdzeniem jego legalnego pozyskiwania w postaci certyfikatu FSC - Forest Stewardship Council.

W obiekcie wykorzystano m.in. panele z rdzeniem PIR efektywniej izolujące budynek od czynników zewnętrznych i zapobiegające stratom ciepła. Dla części biurowo – socjalnej jego źródłem jest kotłownia

gazowa. Dodatkowo nad tą częścią budynku znajduje się instalacja i układ ośmiu kolektorów słonecznych, które wykorzystywane są do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Z kolei w celu gromadzenia wody deszczowej z dachu oraz terenów utwardzonych zaprojektowano specjalistyczny zbiornik retencyjny. Ponadto armatura w łazienkach została dobrana pod kątem określonych przepływów wody. Dzięki czemu oszczędność wody w obiekcie sięga aż 55%.

Istotny wpływ na wysoką ocenę w czasie certyfikacji miał model energetyczny obiektu, na który złożyły się wszystkie wdrożone rozwiązania jak m.in. energooszczędne oświetlenie LED wraz z automatycznym sterowaniem, przegrody o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła, minimalizowanie efektu wyspy cieplnej poprzez zastosowanie na dachu jasnych materiałów odbijających promienie słoneczne dzięki czemu nie dochodzi do przegrzania obiektu w okresie letnim i tym samym na zmniejszenie zapotrzebowania na chłód, strefowanie przestrzeni i system sterowania instalacjami budynkowymi, kolektory słoneczne wpływające na mniejsze zapotrzebowanie na energię do podgrzewania wody użytkowej.

W dobrym towarzystwie

Zadbano nie tylko o budynek i to, co w jego wnętrzu, ale także o jego otoczenie. Przy magazynie została założona łąka kwietna, na której stanęło pięć budek dla owadów, które otrzymując schronienie, w zamian dbają o lokalną roślinność. A tej jest tutaj pod dostatkiem. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu posadzono blisko 400 drzew, z czego ponad 80% stanowią gatunki rodzime, niewymagające podlewania, dobrane tak, by zwiększyć bioróżnorodność. Są wśród nich m.in. jarzęby pospolite, graby oraz brzozy. Wykonano także pasy ochronne z drzew i krzewów.

- Odpowiednie rozmieszczenie nasadzeń pozwala stworzyć schronienie dla owadów, ptaków i małych ssaków, daje osłonę przed wiatrem, pomaga ograniczyć parowanie i zwiększyć retencję wodną. Pasy zadrzewień zatrzymują również zanieczyszczenia pyłowe, skutecznie odgradzając od nich inwestycję – wyjaśnia Justyna Chmielewska, Head of Sustainability, Senior Sustainability Advisor Gleeds Polska.

Pracownicy sortowni mogą korzystać z alternatywnych środków transportu. Do ich dyspozycji jest specjalnie przygotowana wiata ze stojakami dla rowerów, które pomieszczą 32 jednoślady. Na terenie inwestycji przygotowano także infrastrukturę umożliwiającą podłączenie stacji ładowania pojazdów elektrycznych z pięcioma stanowiskami dla samochodów osobowych.

Przy planowaniu zrównoważonej strategii i certyfikacji BREEAM, a także w zakresie nadzoru inwestorskiego, zarządzania inwestycją i jej kosztami, inwestora wspierała firma Gleeds Polska. Generalnym wykonawcą projektu była firma Kajima Poland.