K.F.: Dzień dobry Panie Łukaszu. Czy może Pan podzielić się wizją firmy „Kuropasz" na otwarcie się na branżę magazynową?

Łukasz Sokołowski: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie do udzielenia wywiadu. „Kuropasz” od lat działa przede wszystkim w sektorze produkcji zwierzęcej, ale zawsze mieliśmy świadomość, jak ważne i przyszłościowe jest nowoczesne podejście do logistyki. Otwierając się na nowe wyzwania rynku jako pierwsi w naszym regionie chcemy zaoferować wielkopowierzchniowe magazyny wysokiego składowania. Nowy magazyn to dla nas nie tylko inwestycja w przestrzeń, ale przede wszystkim możliwość rozwoju naszego regionu poprzez stworzenie warunków infrastrukturalnych dla dużych firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych.

K.F.: Jakie trendy na rynku magazynowym miały wpływ na projektowanie i funkcjonalność Państwa magazynu?

Łukasz Sokołowski: Obserwujemy ciągły rozwój technologii oraz zmieniające się potrzeby klientów. Stawiamy na wysoki standard budynku, z nowoczesnymi rozwiązaniami takimi jak rampy przeładunkowe z hydraulicznymi podnośnikami, czy posadzka bezpyłowa, które bezpośrednio przekładają się na komfort i efektywność pracy.

K.F.: Czy mogą Państwo przybliżyć specyfikację techniczną magazynu?

Łukasz Sokołowski: Z przyjemnością. Nasza obecna inwestycja ma 14 744 m2 powierzchni magazynowej wysokiego składowania oraz 693 m2 przestrzeni biurowo-socjalnej, która podzielona jest na trzy moduły. Posiadamy 17 ramp załadunkowych oraz 3 bramy wjazdowe z poziomu „0”. Całość jest chroniona całodobowo, zarówno przez ochronę fizyczną, jak i system monitoringu. Dodatkowo, budynek wyposażony jest w strefowy system ogrzewania, wentylacji oraz nowoczesny system ochrony przeciwpożarowej z instalacją tryskaczową.

K.F.: Jakie są Państwa plany na przyszłość w kontekście dalszego rozwoju infrastruktury magazynowej?

Łukasz Sokołowski: Planujemy dalszą ekspansję i dostosowywanie naszych obiektów do indywidualnych potrzeb klientów. Wierzymy, że elastyczność i gotowość do wprowadzania innowacji są kluczem do sukcesu w tej dynamicznie rozwijającej się branży.

K.F.: Dziękuję za rozmowę. Na zakończenie, czy mógłby Pan podsumować główne korzyści płynące z inwestycji w nowy magazyn dla firmy "Kuropasz"?

Łukasz Sokołowski: Nowy magazyn to przede wszystkim krok w stronę dalszego rozwoju i umacniania pozycji firmy na rynku. Jestem przekonany, że możliwość optymalizacji procesów logistycznych przełoży się na inwestycje dużych przedsiębiorstw w naszym regionie