Co jest najważniejszym czynnikiem budowania zaufania ze strony klientów w branży spedycyjno-transportowej? Czego w dzisiejszych czasach oczekują klienci i jakie działania podejmuje firma, by te oczekiwania spełniać?

franklin

Zbigniew Dróżdż – Klienci oczekują od firm spedycyjno-transportowych ciągle tego samego – dobrej usługi w odpowiedniej cenie. Zmienia się jednak zakres usług, a także wymagania jakościowe czy sprzętowe, narzędzia komunikacji i monitorowania terminowości, kompetencje kierowców i pracowników spedycji. Bardziej liczy się też kompleksowość obsługi. Co do stawek, to te zmienne są od zawsze.

W naszej branży tylko jedno jest pewne – ciągła zmiana. W aktualnej sytuacji to stwierdzenie nabrało nowej wartości, a minione czasy wspominamy z perspektywy jako zdecydowanie stabilniejsze. Dlatego w mojej ocenie klienci oczekują obecnie głównie elastyczności i gotowości do podejmowania niestandardowych wyzwań. Mniejsze znaczenie wydaje się mieć najniższa cena, a ważniejsze staje się partnerstwo i wzajemne zaufanie, szczególnie w czasie, gdy nagle spada ilość zamówień u naszych klientów, a te, które są realizowane, utykają w transporcie m.in. z powodu zamknięcia granic lub odmowy przyjęcia towaru przez odbiorcę.

By sprostać oczekiwaniom klientów, staramy się mimo aktualnych ograniczeń być w bliskim kontakcie, monitorować potrzeby rynku i poszerzać zakres świadczonych usług. Już od wielu lat oprócz przewozów drogowych realizujemy dla strategicznego klienta zadania z zakresu logistyki kontraktowej. Dysponujemy własnym magazynem i placami składowymi przy granicy polsko-niemieckiej, gdzie składujemy i konfekcjonujemy towary wysyłane na zachód Europy i w granicach Polski. Aktualnie z naszej oferty przewozu, magazynowania i dystrybucji korzystają kolejni klienci, co zmotywowało nas do podjęcia decyzji o budowie nowej, ocieplanej hali o powierzchni 600 mkw. Łącznie posiadamy dziś 4 ha placów składowych i 1800 mkw. Zadaszonej powierzchni magazynowej. Mimo że udział naszego taboru w ilości realizowanych przez nas przewozów nie jest duży, to posiadanie własnych pojazdów dodatkowo zwiększa naszą elastyczność i ułatwia podejmowanie decyzji w przypadku potrzeby obsługi nowych kierunków.

Franklin

Jaka wizja zarządzania pozwala państwu wyprzedzać konkurencję i pozyskiwać nowych klientów, jednocześnie utrzymując stałych zleceniodawców?

Zbigniew Dróżdż – Staramy się dostosowywać do zmian w otoczeniu, a równolegle pokonywać bariery związane z rozwojem własnej organizacji. Za nami warsztaty strategiczne – audyt zewnętrzny, dostosowanie struktury organizacyjnej i nowy podział obowiązków, by sprawniej podejmować decyzje i szybko reagować na potrzeby klientów oraz pojawiające się utrudnienia w realizacji usług. Inwestujemy w rozwój kompetencji naszych pracowników, przeszliśmy wiele szkoleń – aktualnie realizujemy cykl szkoleń z zakresu sposobów pozyskiwania nowych klientów i budowania trwałych relacji z kontrahentami. Liczymy, że niebawem będziemy mogli je kontynuować.

Jesteśmy średniej wielkości firmą w branży TSL, ale wierzymy, że realizacja naszej misji – kompleksowa obsługa kontrahentów pod względem usług logistycznych, z zachowaniem wysokich standardów biznesowych – pozwoli nam na dalszy i stabilny rozwój przy jednoczesnym tworzeniu środowiska sprzyjającego pracownikowi i działalności na rzecz społeczności lokalnej.

Co pozwala cieszyć się tytułem „Pomorskiego Pracodawcy Roku”? Jakie aspekty polityki kadrowej najbardziej ceni zespół firmy?

Zbigniew Dróżdż – Przeprowadzając ankietę w ramach warsztatów strategicznych, audytorzy z firmy doradczej zadali naszym pracownikom pytanie: „Za co lubisz swoją pracę?”. W odpowiedziach na pierwszych miejscach wymieniali oni: przyjazną atmosferę, fajny zespół i możliwość godzenia życia prywatnego z zawodowym. Oczywiście poznaliśmy także odpowiedzi na pytanie o utrudnienia i skupiając się na ich rozwiązywaniu, kończymy budowę nowej siedziby, aby zwiększyć komfort pracy. Wprowadziliśmy też nowy system motywacyjny oraz rozszerzamy zakres szkoleń.

Zbigniew Dróżdż

Tytuł „Pomorskiego Pracodawcy Roku” jest dla nas wyróżnieniem i potwierdzeniem, że warto troszczyć się o atmosferę w pracy. Mamy nadzieję, że utwierdzi on dodatkowo naszą pozycję na rynku pracy i jednocześnie pomoże w zdobywaniu nowych klientów, którzy poszukują stabilnych i odpowiedzialnych społecznie partnerów w biznesie.

Rozmawiał Paweł Danilczuk