Rodzaje transacji magazynowych

Występują dwa rodzaje transakcji magazynowych: wynajem i sprzedaż.

Co to jest transakcja wynajmu?

Transakcje wynajmu ukazują wynajmy w cyklach kwartalnych. Opublikowanie transakcji wynajmu jest bezpłatne, konieczna jest jedynie rejestracja. Transakcje wynajmu publikowane są na portalu w sekcjach: magazyny oraz informacje z rynku magazynów, a także w karcie danych firmy, która brała w nich udział.

Co to jest transakcja sprzedaży?

Transakcja sprzedaży wskazuje na sprzedaż magazynu. Publikacja informacji o sprzedaży jest bezpłatna, konieczna jest jedynie rejestracja użytkownika. Taka transakcja będzie widoczna w sekcjach: magazyny i informacje z rynku magazynów, jak również w zakładce firmy, która brała w niej udział.

Kto może publikować informacje o transakcjach?

Na naszym portal każdy może publikować informacje o przeprowadzonych transakcjach, wymagana jest jedynie rejestracja.

Dlaczego warto publikować transakcje na naszym portalu?

Transakcje pokazują aktywność na rynku powierzchni magazynowych. Dla właścicieli to swego rodzaju referencje i reklama, tak samo jak dla agencji pośrednictwa, które w ten sposób pokazują swe umiejętności, wiedzę i doświadczenie.

W jaki sposób zawęzić wyszukiwanie transakcji?

Możliwe jest zawężenie kryteriów wyszukiwania transakcji ukazujących się na naszym portalu w zależności od wielu czynników, takich jak: data, wielkość, budynek biurowy, agencja, najemca.